Route Omlab

 • Fiets: zo’n 25 minuten vanuit het centrum van Arnhem.
 • Bus (lijn 9, richting Schaarsbergen IPC): ongeveer 20 minuten vanaf CS.
  Stap uit bij halte ‘Kaderschool Luchtmacht’. Loop naar de ingang van het terrein Buitenplaats Koningsweg.
  Omlab is vanaf het portiersgebouw rechtdoor, einde rechts, 1e links. Dan zie je Omlab liggen aan je linkerhand.
 • Met de auto? Navigeer naar Radiopad 31, 6816TS Arnhem.
  Parkeer je auto daar op het grote parkeerterrein van Buitenplaats Koningsweg.
  Loop in <2 minuten naar Omlab, Radarpad 42.

[Route in English]

 • Bicycle: about 25 minutes from the train station Arnhem CS.
 • Bus (9, direction  Schaarsbergen IPC): about 20 minutes from Arnhem CS. Stop: ‘Kaderschool Luchtmacht’.
  Omlab is straight ahead from the gatehouse, turn right  at the end, 1st left. Then you will see Omlab on your left.
 • By car? Navigate to Radiopad 31, 6816TS Arnhem.
  Park your car there at large carpark at the Buitenplaats-terrain.
  Walk <2 minutes to Omlab, Radarpad 42.

Google Maps:

© Omlab