Biocirculaire starterswoningen

Omlab ontwikkelt biocirculaire starterswoningen voor zwaluwen en vleermuizen. T.z.t. voor mensen?

Nature case

Omlab pleit ervoor dat een nature case net zo vanzelfsprekend wordt als een business case.

Wapenfeiten

Awards & nominations, exhibitions, material prototypes and LCA.

Omatterial(s) – Omlab’s material prototypes

Omlab makes environmentally, circular compounds for 3dprinting, construction and nature development out of (sewage) water waste.

Let’s make #3dcp a lot more sustainable!

Omlab researches ecologically sound and constructive options for sustainable #3dcp with circular resources from (waste) water management.

Om

Om staat voor 'om', de dingen anders aanpakken dan voorheen.

3d-print met materiaal uit riool- en drinkwater

Omlab 3dprint met cellulose, calciet, Kaumera en een beetje alginaat.

Designresearch

Een vraag van een bedrijf met een reststroom of een vondst van Omlab kan de start zijn voor nieuw onderzoek.

Designstudio

Omlab is een design- en projectstudio in eigen werkplaats.

Quote

.. 'humans have been capable of using the raw materials of each specific geological period'.